BAŞARIMIZIN ANAHTARI: TEKNOLOJİ

technology

Yunique PLM TEKNOLOJİ

Kardem, Yunique PLM yazılımını, ürün yaşam döngüsündeki yaratıcılık, kalite, verimlilik ve tedarik zinciri entegrasyonu için kullanır. Yunique PLM teknoloji ile; ürünlerin pazara hızlı sürümü, tedarik süresinin azaltılması, tüm tedarikçiler ile iletişim ve iş birliği aşamalarında sadeleşme sağlanır.

 
SAP teknoloji

Kurumsal kaynak planlama süreçlerine destek olan SAP, Kardem bünyesinde ürünün tasarlanmasından müşteriye teslim edilmesine kadar tüm süreçlerde uçtan uca bütünlük, takip ve kontrol sağlamak amacı ile kullanılır. SAP yazılımı iş birimlerinin üretimden satışa, performans yönetiminden finansa, insan kaynaklarından mali işlere kadar tüm süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak ilişkilendirilmesini ve iş süreçlerinde uluslararası standartların yakalamasını sağlar.

TC2

3D body scan

NX-16 3D tarayıcı, tüm vücut taramasını saniyeler içerisinde gerçekleştirir. Sonuç olarak, gerçek ölçülerde üç boyutlu vücut modeli çıkarabilir. Otomatik vücut ölçüleri ile yazılım 400’ün üzerinde tekil ölçüleri, kişilerin özelleştirebileceği halde sunar.

 
Bluecherry teknoloji

Kardem, anlık üretim kontrol sistemini sağlamak için BlueCherry kullanır. Gerçek zamanlı üretim görünürlüğü ve kontrolü, fabrika operasyonlarının gelişimi, verimlilik ve kaliteden oluşan iş hedefleri için tüm fabrikaları arasında otomatik veri toplama ve üretim raporlama yapabilir. Yazılım sayesinde, her bir operatörün kullandığı terminal aracılığı ile gerçek zamanlı bilgileri toplayabilir. Operatör bazındaki verilerin alımı sayesinde ise operatör verimliliğini ve motivasyonunu arttırma sağlanır. Her bir operatör için gerçek veriler üzerinden geri bildirim yapabilmek; tanımlı hedeflere ulaşmada sorun yaşanmadan önce aksiyon alabilmeye ve kontrol dışı maliyetlerin önüne geçebilmeye olanak sağlar. Olası kalite sorunları anlık fark edilebildiği için problemler anlık minimize edilir.


kardem teknoloji
GSD

Kardem, üretim öncesi planlama için GSD teknoloji yazılımını kullanır. Tüm operasyonlar için metotların hesaplanması ve zaman planlarının yapılması sağlanır. Kardem, tüm fabrikalarının kapasite, kaynak planlama ve bant dengelemesini merkezi olarak yapabilir. Her bir nihai ürün için teknik ve malzeme raporları çıkarabilir.